PYOMETRA

Pyometra irin dolu rahim olarak tanımlanabilir.Hastalığın gelişiminde hormonlar ve bakteriler rol oynar. Yaş,ırk,yaşam koşulları gibi faktörlerin de hastalık için önemli bir yeri vardır.Kedilere oranla köpeklerde daha çok görülen bir hastalıktır,bunun sebebi kedilerin mevsimsel poliöstrik hayvanlar olmasıdır.

PATOGENEZİ: Luteal faz sırasında uterus progesteron hormonu varlığında kendini gebeliğe hazırlar bu aynı zamanda mikroorganizmaların tutunup çoğalması içinde uygun bir ortam oluşturur. Progesteron varlığında oluşan bu ortamda fırsatçı patojenler pyometraya sebep olurlar. Bu patojenler arasında diğerlerine göre en çok izole edilen bakteri E.Coli dir. Bunun sebebi zaten E.Colinin vaginal florada doğal olarak bulunmasıdır.

TANI: Anamnez(hastanın öyküsü),fiziki muayene,hemotolojik ve biyokimyasal parametreler,tanısal görüntüleme(röntgen-usg) ile teşhis konulur.

Genellikle östrustan 2 veya 4 ay sonra vulvadan gelen sürekli ya da aralıklı mukopurulent vaginal akıntının varlığı gözlenir. Ancak serviks kapalı ise bu akıntı dışarı akamaz ve uterusta birikmeye başlar. Açık serviks pyometrada teşhis koymak daha kolaydır ve kapalı serviks pyometraya göre hastalık daha hafif seyreder.Serviksin kapalı olduğu durumlarda içeride irinli akıntı birikmesi sebebiyle uterus dolgunlaşır,büyür ve ilerleyen dönemlerde bu durum dışarıdan karında şişlik olarak görülebilir.

Bu semptomlar dışında anoreksi ,depresyon,  kusma, poliüri, polidipsi, taşikardi, taşipne ,ateş, dehidrasyon,yürümede anormallik,palpasyonda karında ağrı gözlemlenebilir.

NOT: Bazen hayvanlar vulvalarını yalayarak vaginadan gelen akıntının varlığını gizleyebilirler.

TEDAVİ: En güvenilir ve etkili tedavi OHE dir. Yani hayvanın uterusunun ovaryumlarla birlikte alınması (kısırlaştırma). OHE ile birlikte enfeksiyon kaynağı tamamen ortadan kaldırıldığı için hastalığın nüks etme ihtimali de önlenmiş oluyor.

Operasyon sonrası genel sağlık durumu ve laboratuar bulguları 2 hafta içerisinde hızla normale döner.

Uterus rupturu,peritonit,septik şok gibi hastalığa bağlı komplikasyonlar gelişmediği taktirde operasyon ve destekleyici tedavi ile hayvanın hayatta kalma prognozu iyidir.

NOT: Golden retriever ırkı köpeklerde bulunan ABCC4 geninin pyometra ile ilişkili olduğu saptanmıştır.

 Pyometrayı ve diğer uterus hastalıklarını önlemek için OHE (kısırlaştırma) şarttır.