FELİN ENFEKSİYÖZ PERİTONİT (FIP)

Dünya çapında evcil ve vahşi kedilerde görülen ölümcül bir hastalıktır. Kedilerde görülen koronavirüsün patotiplerinden birisidir. Diğer patotip felin enterik koronavirüstür(FECV). FECV oldukça bulaşıcıdır,  bu patotipi taşıyan bir kedinin ortamında bulunan diğer kediler %100 enfekte olurlar. Bulaşıcı olmasına rağmen asemptomatiktir ya da hafif-geçici ishalle seyreder. FİP enterik coronavirüsün aksine fekal-oral yolla bulaşmaz. Bazı kediler FECV nin mutasyona uğramasıyla FIP hastalığına yakalanırlar.Kediler doğal yolla FIPV ile enfekte olmazlar. Gerçekleşen mutasyon bireye özgüdür.

FIP te kesin teşhis zordur. Semptomlarının hiçbirisi spesifik değildir aynı şeyi klinik bulgular içinde söyleyebiliriz.Özellikle kuru FİP te yani vücut boşluklarında efüsyon olmayan hastalarda teşhis çok daha zorlaşır. Kuru FIP li hastalarda nörolojik bulgular daha çok görülür.

En çok 2 yaşından küçük hayvanlarda görülür bu hastalık.

Teşhis koyabilmek için hasta anamnezi,semptomlar,klinik bulgular,yapılan testler, efüsyonlu hayvanlar için sıvı analizi gibi pek çok veriyi birlikte değerlendirmek gerekir.

Birkaç değerden bahsedicek olursak;

-klinik olarak ateş,anoreksi,depresyon,iştahsızlık… pek çok farklı semptom görülebilir.

– kan tablosunda lenfopeni özellikle efüsyonlu kedilerin %50 sinde görünür, kuru fipte nadiren rapor edilir.

-bildirilen en yaygın anormallik fipli kedilerin %89 unda görülen hiperglobulinemidir.

-teşhiste bir diğer önemli parametre de albümin globülin oranıdır, A:G <0.4 pozitif

                                                                                                                               >0.8 negatif

-yine kan tablosunda non-rejeneratif ,rejeneratif anemi görülebilir.

FIP li kedilerin efüsyon sıvısının karakteri tipik saman renginde ve bulutlu bir görünümdedir.Sıvı  özellikle rivalta testi için önemlidir.

Rivalta testi FIP i diğer hastalıklardan ayırmak için önem arz eder. Çünkü test negatifse hasta %91-100 oranında FIP değildir. Bununla birlikte pozitifse doğruluk oranı %66-81 aralığındadır. Bakteriyel peritonit-plörit veya lenfopmada da test pozitif çıkabilir.

Teşhiste kullanılan bir diğer seçenekte hızlı test kitleridir.

Bütün bu veriler birlikte değerlendirilmelidir.