-Hayvanlar da hemogram, kanın bileşenlerini ve hücresel yapılarını değerlendirmek için kullanılan bir laboratuvar testidir:

 1. Genel Sağlık Değerlendirmesi: Hemogram, hayvanın genel sağlık durumunu değerlendirmek için kullanılır. Kan örneğindeki hücrelerin sayısı, boyutu, şekli ve diğer özellikleri, hayvanın kan yapımı, immün sistem fonksiyonu ve genel sağlık durumu hakkında bilgi sağlar.
 2. Anemi Teşhisi: Hemogram, hayvanlarda aneminin (kırmızı kan hücresi eksikliği) teşhisinde önemli bir rol oynar. Kan örneğindeki kırmızı kan hücrelerinin sayısı, boyutu ve hemoglobin miktarı değerlendirilerek anemi varlığı veya şiddeti belirlenebilir.
 3. Enfeksiyon Tespiti: Hemogram, hayvanlarda enfeksiyon belirtilerini tespit etmede yardımcı olabilir. Beyaz kan hücrelerinin (lenfositler, nötrofiller, monositler vb.) sayısı ve oranı, vücudun enfeksiyonlara karşı verdiği yanıtı gösterir.
 4. İltihabi Durumların Değerlendirilmesi: Hemogram, hayvanlarda inflamasyon veya iltihabi durumların değerlendirilmesinde kullanılır. Bazı beyaz kan hücrelerinin (nötrofiller, monositler vb.) sayısı ve oranındaki değişiklikler, vücutta mevcut olan bir enfeksiyon veya inflamasyonun varlığını gösterebilir.
 5. Kemik İliği Değerlendirmesi: Hemogram, hayvanlardaki kemik iliği sağlığı ve fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılır. Kemik iliği, kan hücrelerinin üretildiği yerdir ve hemogramdaki bazı parametreler (örneğin, retikülosit sayısı), kemik iliğinin aktifliği hakkında bilgi sağlar.

Hemogram, veteriner hekimlerin hayvan sağlığını değerlendirmesine, hastalıkları teşhis etmesine ve tedavi planlarını yapmasına yardımcı olan önemli bir laboratuvar testidir. Hayvanlarda yapılan düzenli hemogramlar, erken tanı, hastalık takibi ve tedaviye yanıtın izlenmesi açısından büyük önem taşır.

-Biyokimyasal parametrelerin düzenli olarak izlenmesi, veteriner hekimlere hayvanların sağlık durumunu değerlendirmede ve hastalıkları teşhis etmede önemli bir araç sağlar. Bu parametreler, erken tanı, hastalık takibi, tedavi planlaması ve hayvanların genel sağlık durumunun belirlenmesi açısından büyük önem taşır.

 1. Organ Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi: Biyokimyasal parametreler, hayvanların karaciğer, böbrek, pankreas gibi organların fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılır. Örneğin, karaciğer fonksiyon testleri (ALT, AST, ALP), böbrek fonksiyon testleri (kreatinin, üre, idrar analizleri) ve pankreas fonksiyon testleri (amilaz, lipaz), bu organların sağlığını ve işlevini değerlendirmek için kullanılır.
 2. Metabolik Hastalıkların Teşhisi: Biyokimyasal parametreler, hayvanlarda metabolik hastalıkların teşhisinde önemli bir rol oynar. Kan şekeri (glukoz) düzeyi, diyabet teşhisi için değerlendirilirken, kolesterol, trigliserid ve lipoprotein düzeyleri gibi parametreler, lipit metabolizması ve kardiyovasküler sağlık hakkında bilgi sağlar.
 3. Mineral ve Vitamin Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Biyokimyasal parametreler, hayvanlardaki mineral (kalsiyum, fosfor, demir) ve vitamin (D vitamini, B12 vitamini) düzeylerini değerlendirmek için kullanılır. Bu parametreler, hayvanın beslenme durumu ve mineral-vitamin eksiklikleri hakkında bilgi sağlar.
 4. Enfeksiyon ve İltihabi Durumların Değerlendirilmesi: Biyokimyasal parametreler, hayvanlardaki enfeksiyon veya iltihabi durumların belirlenmesinde kullanılır. Örneğin, C-reaktif protein (CRP) düzeyleri, iltihabi yanıtın varlığını gösterebilir.
 5. İlaç Etkinliğinin ve Yan Etkilerinin İzlenmesi: Biyokimyasal parametreler, hayvanlarda kullanılan ilaçların etkinliğini ve yan etkilerini izlemek için değerlendirilir. İlaç tedavisiyle ilgili değişiklikler, biyokimyasal test sonuçlarındaki değişikliklerle birlikte değerlendirilir.

-Mikroskopik muayeneler, veteriner hekimlere hayvan sağlığına yönelik daha ayrıntılı bir anlayış sağlar. Bu muayeneler, hastalıkların teşhisi, tedavi planlaması ve hastalığın seyri hakkında önemli bilgiler sunar. Ayrıca, önleyici sağlık programları ve hastalıkların kontrolü için de önemli bir araçtır.

 1. Hücresel Değişikliklerin Değerlendirilmesi: Mikroskopik muayeneler, hayvanların hücrelerindeki değişiklikleri değerlendirmek için kullanılır. Örneğin, hücrelerin şekil, boyut ve renk değişiklikleri, kanser, enfeksiyon veya inflamasyon gibi hastalıkların belirtileri olabilir. Mikroskop altında yapılan hücresel inceleme, bu değişiklikleri tespit etmeye ve hastalıkların teşhisine yardımcı olur.
 2. Parazitlerin Tespiti: Mikroskopik muayeneler, hayvanların vücutlarında bulunan parazitlerin tespit edilmesinde kullanılır. Örneğin, dışkı veya kan örneklerinin mikroskop altında incelenmesi, bağırsak parazitlerinin veya kan parazitlerinin varlığını gösterir. Bu, doğru tedavi ve kontrol önlemlerinin belirlenmesine yardımcı olur.
 3. Mantar ve Bakteri İnfeksiyonlarının Teşhisi: Mikroskopik muayeneler, hayvanlardaki mantar ve bakteri enfeksiyonlarının teşhisinde önemli bir rol oynar. Örneğin, cilt veya kulak örneklerinin mikroskop altında incelenmesi, mantar enfeksiyonları veya bakteriyel dermatitlerin teşhisini sağlar.
 4. Hücresel Yara İyileşmesinin Değerlendirilmesi: Mikroskopik muayeneler, hayvanlardaki yara iyileşmesinin incelenmesinde kullanılır. Yara dokusu veya doku örnekleri mikroskop altında değerlendirilerek, hücrelerin yenilenmesi, granülasyon dokusunun oluşumu ve yara iyileşmesi süreci hakkında bilgi sağlanır.
 5. Tümörlerin Teşhisi: Mikroskopik muayeneler, hayvanlarda tümörlerin teşhisi ve sınıflandırılmasında önemli bir rol oynar. Hücrelerin mikroskop altında incelenmesi ve anormal hücre büyümesi, şekil değişiklikleri ve invazif özelliklerin tespiti, tümörün doğasını ve potansiyel agresifliğini belirlemeye yardımcı olur.

Yeni nesil laboratuvar cihazlarımızla doğru sonuçlar alarak hızlı bir şekilde teşhis koyup, tedavimizi şekillendirebiliyoruz.

 • Tam kan sayımı
 • Biyokimyasal analiz
 • Mikroskobik dışkı muayenesi
 • Mikroskobik kulak kiri muayenesi
 • Deri kazıntısı muayenesi
 • Videootoskop ile kulak muayenesi
 • İdrar muayenesi